Χλωρίδα – Πανίδα

Play Video

Το νησί χάρη στις πλούσιες βροχοπτώσεις που δέχεται, παρουσιάζει μία ποικιλία οικοτόπων.

Σημαντικοί είναι και οι ορνιθοπανίδα, με σπάνια είδη πτηνών.