Το Φαγητό στα Καράβια

Play Video

Ο Μιχάλης Κακλαμάνης και ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς

περιγράφουν τις άθλιες συνθήκες διατροφής στα πλοία τον παλιό καιρό.

Ζωντανεύουν, επίσης, τον λαϊκό ποιητή Νικολό Παλαιοκρασσά.