Τα Λίθινα Γεφύρια

Play Video

Μνημεία της λαϊκής λιθοδομής με τους θρύλους και τις παραδόσεις.

Ιστορικές καταθέσεις από τον αρχιτέκτονα Νίκο Βασιλόπουλο.