Ο Οικισμός της Παλαιόπολης

Play Video

Το ανασκαφικό έργο της καθηγήτριας Λυδίας Παλαιοκρασσά

και τα ευρήματα των κλασσικών και ρωμαϊκών χρόνων στα Μουσεία της Χώρας και της Παλαιόπολης.