Ο Ιστορικός Δημήτρης Πολέμης

Play Video about Ο Ιστορικός Δημήτρης Πολέμης

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον

Ιστορικό της Άνδρου Δημήτρη Πολέμη,

Ο Δημήτριος Πολέμης προσπάθησε να συμπυκνώσει σε λίγες σχετικά σελίδες το έργο του Πασχάλη.

Ασχολήθηκε κυρίως με την Τουρκοκρατία, σώζοντας σπάνια χειρόγραφα της εποχής.

Ιδρυτής της Καϊρείου Βιβλιοθήκης.

Τα ιστορικά ντοκουμέντα των ερευνών του φυλάσσονται στην Καΐρειο βιβλιοθήκη.