Ο Γεωμετρικός Οικισμός της Ζαγοράς

Play Video

Η Ζαγορά ήταν μια σπουδαία αρχαιοελληνική πόλη, 

σύγχρονη περίπου της εποχής του Ομήρου,

και ένας σημαντικός εμπορικός σταθμός για το θαλάσσιο εμπόριο στο Αιγαίο.

Παρουσιάζονται τα ευρήματα των ανασκαφών του Αλέξανδρου Καμπίτογλου

και η έκθεσή τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας.