Οι Φρουσαίοι

Play Video

Ένας βιότοπος με παραδοσιακούς νερόμυλους.

Αναμνήσεις από την Πολυξένη Τεντόμα, τελευταία μυλωνού της περιοχής.