Οι Παλαιοί Χάρτες

Play Video

Η παλαιά χαρτογραφία της Άνδρου δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια.

Την Άνδρο επισκέφτηκε ο Cristoforo Buondelmonti, ο οποίος χαρτογράφησε νησιά του Αιγαίου.