Μουσικός Σύλλογος

Play Video

Ο γνωστός ως ΜΟΥΣΑ και τα φεστιβάλ πιάνου, με τον Αντώνη Αμοράτη.

Η νέα γενιά με τη δραστήρια Ντορίνα Αμοράτη.