Το Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης

Play Video

Η ιστορία του Παγοποιείου Ματζαβελάκη από την Ειρήνη Βασιλοπούλου

και η αναφορά στα βυζαντινά μνημεία από τον Μάριο Βασιλόπουλο.