Μιχάλης Δερτούζος

Play Video

Οραματιστής του Ίντερνετ από το χωριό Συνετί.

Διευθυντής του εργαστηρίου ηλεκτρονικών εγκεφάλων στο ΜΙΤ.