Λυδία Παλαιοκρασσά

Play Video

Καθηγήτρια Αρχαιολογίας.

Ανασκάπτει τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης