Η Ναυτιλία

Play Video

Η ζωγραφική αποτύπωση των ιστιοφόρων.

Η μετάβαση από τα ιστία στον ατμό και το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο για τους μετανάστες στην Αμερική.