Η Ευανθία Καΐρη

Play Video

Αδελφή του Θεόφιλου Καΐρη.

Έγραψε το έργο “Νικήρατος”, εμπνευσμένο από την πολιορκία του Μεσολογγίου.