Η Αρχιτεκτονική

Play Video about Η Αρχιτεκτονική

Ο Αρχιτέκτων Γιάννης Λυγίζος μάς ξεναγεί στα λαϊκά σπίτια του νησιού.