Ειρήνη Καΐρη

Play Video

Ευθεία απόγονος του Θεόφιλου Καΐρη.

Κάτοχος αρχείου χειρογράφων του Θεόφιλου Καΐρη και της αδελφής του, Ευανθίας.