Δημήτρης Κυρτάτας

Play Video

Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

Πλούσιο το επιστημονικό, συγγραφικό του έργο.