Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης

Play Video about Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης

Τα ευρήματα των ανασκαφών, ο γλυπτικός πλούτος και οι αρχαίες επιγραφές.