Αντώνης Πολέμης

Play Video about Αντώνης Πολέμης

Φυσιογνωμία της Αγοράς με το ποδήλατό του.

Τυπογράφος ανδριώτικων εντύπων.