Ανδρέας Καραντώνης

Play Video

Ανδριώτης Λογοτέχνης της γενιάς του ’30, στέλεχος του ΕΙΡ.