Αναζητώντας την Άνδρο

Play Video

Η μνημειώδης έκδοση του Μουσείου Μπενάκη και της Καϊρείου Βιβλιοθήκης

για τους περιηγητές της συλλογής Φινόπουλου.