Έγραψαν Ιστορία

Ο Ιστορικός Δημήτρης Πασχάλης

https://youtu.be/WS32IQOpTgs Ένα αφιέρωμα στον Ιστοριογράφο και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτρη Πασχάλη, Ο Δημήτρης Πασχάλης έγραψε ένα ογκώδες βιβλίο για την ιστορία του νησιού. Διέσωσε παλαιά έγγραφα που κινδύνευαν να χαθούν. Ομολογεί: «Όχι μετά στολής μόνον, αλλά πάθους αληθινού, αγαπήσαντες την ωραίαν ημών πατρίδα, την παμφιλητάτην Άνδρον, αφιερώσαμεν εις αυτήν και την ψυχήν και…

Ο Ιστορικός Δημήτρης Πολέμης

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ιστορικό της Άνδρου Δημήτρη Πολέμη, Ο Δημήτριος Πολέμης προσπάθησε να συμπυκνώσει σε λίγες σχετικά σελίδες το έργο του Πασχάλη. Ασχολήθηκε κυρίως με την Τουρκοκρατία, σώζοντας σπάνια χειρόγραφα της εποχής. Ιδρυτής της Καϊρείου Βιβλιοθήκης. Τα ιστορικά ντοκουμέντα των ερευνών του φυλάσσονται στην Καΐρειο βιβλιοθήκη.