Εισαγωγή

Play Video

Ο Χρήστος Γεραρής αναφέρεται στη Χορηγία του ΣΩΒ.

Ο Μιχάλης Τιβέριος και ο Δημήτρης Κυρτάτας σχολιάζουν τους Ιστορικούς Δημήτρη Πασχάλη και Δημήτρη Πολέμη.