Έγραψαν Ιστορία

Έγραψαν Ιστορία

Δύο Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, ο Μιχάλης Τιβέριος και ο Δημήτρης Κυρτάτας,

σχολιάζουν τους Ιστορικούς Δημήτρη Πασχάλη και Δημήτρη Πολέμη.